Comunitats de Vida Cristiana-CVX

CL Monti-Sion 24
07001 Palma (Tots)
Tlf.: 971711300

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes