Cursillos de Cristiandad. Secretariat diocesà

CL Seminari 4
07001 Palma ()
Tlf.: 971213100

Responsables

ViceconsiliariRamis Oliver, Francesc
ConsiliariOliver Vives, Pere Nicolau

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes