Grup d'Oració i Amistat(GOA)

CL Seminari 4
07001 Palma ()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes