Orde Carmelita Descalç Seglar

La Rambla 12 A
07003 Palma de Mallorca ()
Tlf.:

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes