Casa d'Espiritualitat Campos

CL Pare Alzina 11
07630 Campos (Palma 1)
Tlf.: 971650848

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

26/09/2022Sants Cosme i Damià, sant Gedeó, santa Teresa Couderc.

prova

Campanyes