Casa de Descans Convivències Cala Morlanda

CL Ronda del Matí 99
07500 Manacor (Palma 1)
Tlf.: 971810970

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes