Casa de Colònies de Lluc (Refugi de Can Josep)

Santuari de Lluc
07315 Lluc (Escorca) ()
Tlf.: 971871525
info@lluc.net

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes