Casa de Colònies de Lluc (Refugi de Can Josep)

Santuari de Lluc
07315 Lluc (Escorca) ()
Tlf.: 971871525

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes