Casa d'Espiritualitat de Marratxinet

CL De la Font 15
07141 Marratxinet (Marratxí) (Palma 1)
Tlf.: 971620117

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

15/08/2022

Pàgina traduïda per Google

Campanyes