Casa de Colònies de Monti-Sion (Porreres)

PL de l´Església 1
07260 Porreres ()
Tlf.: 971647185

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes