Casa d'Espiritualitat de Son Fe (Alcúdia)

CR Palma-Alcúdia Km 46
07409 Son Fe (Alcúdia) (Palma 1)
Tlf.: 971547636

Responsables

Horaris de misa

Hivern
Estiu

Sants del dia

07/10/2022Mare de Déu del Roser, santa Justina, sant Marc papa.

prova

Campanyes