Vicaria per a la Vida Consagrada i Pietat Popular
Vicari Episcopal
P. Antoni Cañellas, CO
 
Servei d’atenció als monestirs, CONFER, orde de verges consagrades i instituts de dret diocesà
Responsable
P. Antoni Cañellas, CO
 
Secretariat de pastoral de santuaris, peregrinacions i pietat popular
Directors
Sr. Jon Serra i Sra. Catalina Sansó
 
Secretariat de Formació i acompanyament de confraries i obreries
Director
P. Antoni Cañellas, CO
Membres
Sr. Jaume Rigo
Sr. Bernat Font
Sr. Felio José Bauzà
Sr. Josep Noguera

Sants del dia

28/11/2022Sant Jaume de Piceno o de la Marca, sant Irenarc, sant Esteve el jove.

Campanyes