Dominiques de la Presentació

CL Santa Teresa 1
07141 Pont d´Inca
Tlf.: 971601874
Correu: steresapd@planalfa.es

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes