Germanes de la Caritat - La Soledat

CL Ànimes 35
07007 Palma
Tlf.: 971270387
Correu:

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes