Germanes de la Caritat - Son Roca

CL Rvd.Gabriel Bestard 3A
07011 Son Roca (Palma)
Tlf.: 971790037
Correu:

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes