Missioneres del Stm.Sagrament i Mª Imm.

CL Calatrava 10-12
07001 Palma
Tlf.: 971715788
Correu:

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes