Missioneres del Stm.Sagrament i Mª Imm.

CL Calatrava 10-12
07001 Palma
Tlf.: 971715788
Correu:

Sants del dia

09/02/2023Santa Apol•lònia, sant Rainald, sant Miquel Febres Cordero.

Campanyes