Missioneres dels SS.CC - Llucmajor

CL Des Vall 72
07620 Llucmajor
Tlf.: 971660847
Correu: ceisagratscors@educacio.caib.es

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes