Serventes de Jesús

CL Sant Alonso 26
07001 Palma
Tlf.: 971721830
Correu:

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes