Franciscanes de la Immaculada

La Purisima-CL Sevilla 19
07013 Palma
Tlf.: 971738278
Correu: direccion@la-purisima.org

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes