Franciscanes del Tercer Orde Regular

CL Jaquotot 1A
07003 Palma
Tlf.: 971710323
Correu: monasteriotor1@hotmail.com

Sants del dia

23/03/2023Sant Josep Oriol, sant Toribi de Mogrovejo, santa Rebeca d'Himlaya.

Campanyes