Entre nosaltres, qui és missioner?

 

 

Avui, pensant en Mallorca, on hi ha més necessitat que l’Evangeli sigui anunciat? Quines zones de la nostra illa pateixen més la indiferència religiosa? Quins ambients i persones agrairien que algú els dediqués temps i els ajudés a conèixer l’Evangeli? Quins cristians adults estan disposats a fer camí amb tants joves que esperen que algú els aculli, els comprengui i els acompanyi? Quins pares i mares cristians fan camí amb els seus fills guiant-los amb els seus consells i bon exemple? Quins infants i adolescents romanen desemparats de tota ajuda que els encamini a conèixer Jesús i l’Església? Qui és missioner i missionera entre nosaltres?

La diada d’avui és memòria de quan comença la “propaganda” de la fe, de quan la “publicitat” de la fe ha fet possible que l’Evangeli fos estès i Jesucrist fos conegut. Una diada en la qual ens fixam en els missioners i missioneres que han marxat lluny, allà on hi ha més necessitat d’anunci, de promoció humana i d’ajuda solidària. Una diada, la d’avui, que també ens fa contemplar la nostra societat, per a descobrir llocs i situacions humanes que demanen presència missionera i urgents accions evangelitzadores. Donam gràcies a Déu pel testimoni valent dels qui han marxat a països on les dificultats són grans i els riscos constants, com també el dels qui entre nosaltres s´ho estan jugant tot en ambients no fàcils. La seva decisió ens ha d’interpel·lar i ens ha d’esperonar a fer com ells.

A ells i a tots els qui entre nosaltres viuen l’afany missioner els dic el mateix que els missioners Pau, Silvà i Timoteu diuen als cristians de Tessalònica: “Sempre donam gràcies per tots vosaltres i us recordam en les nostres pregàries. No deixam mai de recordar davant Déu, Pare nostre, com la vostra fe treballa per propagar-se, la vostra caritat no es cansa de fer el bé, i la vostra esperança en Jesucrist, el nostre Senyor, aguanta les adversitats. Sabem cert que Ell us ha elegit”. Què em falta per a ser com ells?

Sants del dia

19/06/2024Sant Romuald, sants Gervasi i Protasi, santa Juliana Falconieri.

Campanyes