Àrea per a la pastoral de l'anunci i la inicació cristiana
Àrea per a la pastoral sagramental
Àrea per a la pastoral caritativa i social
Vicaria Episcopal per a la Vida Consagrada i la Pietat Popular
Àrea Episcopal per a la pastoral de fe i cultura
Vicaria per a les relacions institucionals i patrimoni