ÀREA PER A LA PASTORAL DE L’ANUNCI I LA INICIACIÓ CRISTIANA

Sr. Jaume Martorell Adrover

catequesi@bisbatdemallorca.org

Pastoral per a la  iniciació cristiana i catecumenat

Sr. Jaume Martorell Adrover     

Pastoral Juvenil i vocacional

 

Pastoral de Familia i vida

Sr. Manuel Sirer Grimalt

manuel.sirer@gmail.com

Sra. Antonia Melis Rupert           

Pastoral de turisme

Mn. Joan Bestard Comes

joanbestard@catedraldemallorca.org

Atenció i acompanyament als moviments laicals

 

Escola Agents de Pastoral