ÀREA PER A LA  PASTORAL CARITATIVA I SOCIAL

Sra. Margalida Mª Riutort Cloquell

voluntariat@caritasmallorca.org             

Delegació de  Pastoral Caritativa i social

Mn. Mateu Tous Vanrell

pastoralcaritativa@bisbatdemallorca.org

Caritas Diocesana

Atenció als migrants i refugiats

Mn. Eugeni Garcia Julià

genio122@hotmail.com

Missions

Sra. Catalina Alberti Victory

delegaciodemissions@bisbatdemallorca.org

Mans Unides

Sra. Francisca Artigues Martí

delegada.mallorca@manosunidas.org

Pastoral Penitenciària

Mn. Jaume Alemany Pascual

jalemx@gmail.com

Justícia i pau

 

Delegació de pastoral de la salut

Mn. Josep Adrover Vallbona

pastoraldelasalut@bisbatdemallorca.org

Exèquies, atenció als tanatoris i cementeris

Mn. Joan Femenia Ávila

joan.femenia1@gmail.com

Atenció a la familia i al dol

 

Delegació de Pastoral de l’ecologia i cura de la Creació

Sor Margalida Oliver Colom, FFM