ÀREA PER A LA PASTORAL DE FE I CULTURA

Sra. Maria Dolors Garcia- Carpintero Lopez-Astillero

md.gcla@gmail.com

Delegació d’ensenyament

Sra. Roser Sabiote Mercadal

debm@bisbatdemallorca.org

Pastoral dels col·legis Diocesans

Sr. Toni Moreno Bernat

tmoreno@colegisantpere.org

Delegació per al diàleg fe-cultura

Sr. Nicolau Dols Salas

Pastoral Universitària

Sra. Catalina Morey Pons, VD

Diàleg interreligiós i intercultural