ÀREA PER A LA PASTORAL  SACRAMENTAL

Sr. Jaume Martorell

Delegació de litúrgia i ministeris laicals

Mn. Pere Oliver Vives

pereoliver@bisbatdemallorca.org

Servei  d’acollida, acòlits i lectors

Mn. Joan Carles Thomas Sedano

Servei de cant Litúrgic

Sra. Pilar Noguera Bosch

cantliturgic@bisbatdemallorca.org

Delegació d’ecumenisme i diàleg interconfessional

Mn. Baltasar Morell Fuster

baltasarmf@hotmail.com