Bisbat Mallorca (Palau Episcopal)
CL Mirador, 5
07001 Palma
Illes Balears
Tlf.: 971 714 601
Correu: secretaridelbisbe@bisbatdemallorca.com
Equip
Bisbe: Mons. Sebastià Taltavull Anglada
Secretari: Miquel Jesús Rosselló Janer
Membre: José Moledo Gosende

Col·legi de Consultors
Seminari 4
07001 Palma
Illes Balears
Tlf.: 971 213 100
Correu: secretariageneral@bisbatdemallorca.org
Equip
Consultor: Francesc Munar Servera
Consultor: Joan Bauzà Bauzà
Consultor: Antoni Vera Díaz
Consultor: Nadal Bernat Salas
Consultor: Bartomeu Villalonga Moyà
Consultor: Marià Gastalver Martín
Consultor: Josep Adrover Vallbona
Consultor: Ramon Lladó Rotger
Consultor: Lluc Riera Coll

Vicaria General
CL Seminari, 4
07001 Palma
Illes Balears
Tlf.: 971 214 370
Correu: vicarigeneral@bisbatdemallorca.org
Equip
Vicari General: Josep Adrover Vallbona

Cancelleria - Secretaria General
CL Seminari, 4
07001 Palma
Illes Balears
Tlf.: 971 214 370
Correu: cancelleria@bisbatdemallorca.org
Equip
Canceller-Secretari General: M. Francesca Ferrer Bover
Cap de Secretaria General: Joana Karmany Jaume
Notari: Josep Ramis Vellibre
Notari: Víctor Gómez Cons
Secretari: Berta Medina Buj
Secretari: Miquel Àngel Garau Trias
Secretari: C. Begonya Saigí Coll
Membre: Santiago María Amer Pol

Administració Diocesana
Seminari, 4
07001 Palma
Illes Balears
Tlf.: 971 21 31 00
Correu: econom@bisbatdemallorca.org
Equip
Assessor diocesà: Bartomeu Bennàssar Mas
Cap d’Administració i Finances: Guillem Vanrell Massot
Membre: Jordi Marc Garí Jaume
Membre: Patxi Xabier Olaran González
Membre: Joan Ramon Vivern Jaume
Membre: Anaís Ruiz de la Torre Cladera
Membre: Bartomeu Bennàssar Mas
Ecònom diocesà
Miquel Noguera Estarellas

Tribunal Eclesiàstic
Seminari, 4
07001 Palma
Illes Balears
Tlf.: 971 213 100
Correu: vicarijudicial@bisbatdemallorca.org
Equip
Promotor de Justícia: Jaume August Estela Cortés
Notari: Josep Ramis Vellibre
Vicari Judicial: Nadal Bernat Salas
Defensor del Vincle: Jaume August Estela Cortés
Jutge diocesà: Gerard Villalonga Hellín
Jutge diocesà: Joan Darder Brotat
Jutge diocesà: Josep Adrover Vallbona
Delegat General: Nadal Bernat Salas
Actuari: Josep Adrover Vallbona

Secretaria de Comunicació
Seminari, 4
07001 PALMA
Illes Balears
Tlf.: 971 214 601
Correu: mcs@bisbatdemallorca.org
Equip
Membre: Francisco Javier Julià Terreros
Membre: Joan Picornell Karmany

Comissió del Diaconat Permanent
Seminari, 4
07001 Palma
Illes Balears
Tlf.: 971 724 312
Correu: secretariageneral@bisbatdemallorca.org
Equip
Membre: Joan Gamundí Cloquell
Membre: Juan Carlos Thomàs Sedano
Membre: Josep Adrover Vallbona
Membre: Francesc Vicens Gomila
Membre: Nadal Bernat Salas
Membre: Andreu Carrió Català