Comunió i Alliberament

Tornar al llistat

 
  CL Morull 13
07360 Lloseta (Arxiprestat )
Illes Balears
Tlf.: 971 885 037
Tlf.: 971 519 455
clmallorca@hotmail.com
xllabres2@gmail.com
 

Responsables

 
Consiliari Rafel Horrach Llabrés
Responsable Bartomeu Capó Coll
Responsable Francesca Llabrés Bestard