Tous Vanrell, Mateu-Jesus

Tornar al llistat

 
  Residencia Sant Pere i Sant Bernat 1
07001 Palma de Mallorca
Illes Balears
santjaumeparroquia@gmail.com
pastoralcaritativa@bisbatdemallorca.com
 

Càrrecs

 
Rector Parròquia de Sant Jaume - PALMA
Delegat diocesà Delegació de Pastoral Caritativa i Social - PALMA
Membre Consell Presbiteral -
Rector
Representant Comissió Tècnica Insular de Museus de titularitat eclesiàstica -
Canonge La Seu-Catedral - PALMA
Patró Projecte Home -
Membre Vicaria per a la Pastoral Caritativa i Social -