Mejía Fernández, Ricardo

Tornar al llistat

 
  C/Comte Borrell 181, B5, 1
08015 Barcelona
Barcelona
Tlf.: 663 261 441
rmejia@cesag.org
mejiafernandez@msn.com
 

Càrrecs

 
Professor extraordinari CETEM - PALMA
Professor convidat ISUCIR - PALMA
Vicari parroquial Parròquia de Crist Rei - PALMA
Vicari parroquial Parròquia de Ntra. Sra. de Lluc - PALMA
Vicari parroquial Parròquia de Ntra. Sra. del Roser - SON CLADERA
Vicari parroquial Parròquia de Sant Alonso Rodríguez - PONT D'INCA