Mateu Conti, Domingo

Tornar al llistat

Bunyola, 01/05/1940
Prev. 19/06/1966
Def. 00/00/0000
Havia participat en el certamen presentant el nº 648, 649 i 650. Dirigit pel rector Sureda revestí les rònegues parets del Seminari nou de magnífiques i artístiques fotografies, com també les planes de la revista Antorcha. És l’autor de l’Himne a la Mare de Déu del Seminari que musicà el seminarista Josep L. García Mallada. Començà a exercir el ministeri com Vicari en la parròquia de Sóller. El 1968 féu el primer pregó de Setmana Santa de Bunyola començant el llarg llistat que encara ara es va perllongant. El 1973 fou nomenat Consiliari Diocesà del Moviment Scout Catòlic. Becat per Mallorca passà a Brusel·les, a l’Institut Lumen Vitae, per estudiar Renovació Concilar. Retornà a Mallorca per haver de fer el servei militar. El 1974 deixà el Minsiteri. Dia 30.05.1986 fou nomenat Vocal de la Junta del Patronat de la Institució Natzaret i en dues ocasions, 1988 i 1992 fou nomenat President del Consell d’Administració d’aquesta Institució, i acabada la presidència seguí com Membre del Patronat de la Institució Natzaret.