Mateu Mairata, Arnau

Tornar al llistat

Palma, 16/06/1864
Prev. 21/12/1889
Def. 06/09/1933
Fou ordenat prevere dia 21.12.1889. Dia 21.02.1889 havia fet Títol de Patrimoni. Malgrat nasqués a Palma era fill d’un matrimoini sineuer i ben arrelat en la vila. Exercí sempre le ministeri a Sineu, començant com prevere Adscrit i el 1897 en fou nomenat Vicari. Exercí gairebé tots els càrrecs del Reverend Comú: Claver, Bosser, Depositari, Consiliari del Cercle Catòlic... El 1911 tingué cura de la restauració de la Capella de les Ànimes.BOBM 1933, 339. Darder M0347.