Maura Gelabert, Joan

Tornar al llistat

Palma, 12/05/1841
Prev. 11/06/1865
Def. 24/01/1910
Fou ordenat prevere dia 11.06.1865 i enviat com Vicari in Capite de Biniamar, on hi restà fins el 1868, que fou nomenat Director de l’Hospital Civil Provincial. Dia 08.07.1867 es llicencià en Teologia al Seminari de València i el 1881 es Doctorà en Teologia i es llicencià en Dret Canònic al Seminari de Toledo. El 1874 fou nomenat Catedràtic de Teologia Dogmàtica i Teologia Moral del Seminari i dia 22.06.1876 prenia possessori de la Canongia Lectoral de la Seu. A la mort del Bisbe Mateu Jaume fou elegit Vicari Capitular essent desig del clergat que fos nomenat Bisbe de Mallorca, però dia 25.05.1886 fou nomenat Bisbe d’Oriola, on hi morí. El 1888 es féi soci del BSAL amb el nº 140. Era cosí germà de la família Maura i Muntaner i amb ells fou criat degut a la mort de sa mare. Com professor del Seminari tingué una gran influència sobre els seminaristes, sobretot en el grup que, encapçalat per Campins, dirigiran l’Església mallorquina de 1898 a 1915. Fou un eximi lul·lista, publicant, des de 1884, diferents articles en les revistes “Museo Balear” i “Revista Luliana” diferents articles sobre la filosofia de Ramon Llull. El 1890 fou declarat Fill Il·lustre de Palma. BOBM 1910, 116. GEM, X, 359. Darder M0365.