Medinas Pastor, Josep

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1852
Prev. 17/03/1877
Def. 09/10/1934
Dia 25.06.1874 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 17.03.1877 quedant Adscrit en la parròquia de Santa Creu, per passar al poc temps, com capellà a la Seu per atendre els agonitzants. De 1880-1881 exercí el ministeri com capellà en la Companyia Transmediterrània. El 1881 era nomenat Vicari d’Artà fins que dia 02.01.1887 hi renuncià i passà com Adscrit en la parròquia de Sant Jaume (Palma). De 1891 a 1896 fou Vicari in Capite de El Terreno. Dia 13.01.1898 demana un permís de dos anys per anar a Buenos Aires i allà fou nomenat Teniente Cura de Pergamino, fou Confessor de les Monges que allà treballaven i Director d’un Col·legi Nacional. L’any 1902 retorna a Mallorca, quedant Adscrit a l’església de l’antic Convent de sant Francesc. BOBM 1934 pàg. 418. Fiol, 638. Darder M0401.