Melià Vaquer, Gabriel

Tornar al llistat

Porreres, 07/10/1881
Prev. 21/09/1907
Def. 11/01/1960
Fou ordenat prevere dia 21.09.1907. Dia 25.04.1906 va fer Títol de Patrimoni. Exercia el ministeri a Porreres quan l’any 1907 fou nomenat Vicari in Capite de Consell. Dia 01.05.1910 fou nomenat Vicari in Capite de Caimari. L’any 1913 la Vicaria fou erigida en parròquia, participà a les oposicions d’aquell any i en fou el primer Rector. Residí en aquella parròquia fins que l’any 1940 en renuncià i passà de Vicari a Porreres. El 1948 fou nomenat Vicari in Capite de Son Mesquida i el 1958 es jubilà i passà com Adscrit a la parròquia nadiua. BOBM 1960, 57. Darder M0414.