Melis Massanet, Pere Antoni

Tornar al llistat

Capdepera, 26/11/1853
Prev. 22/05/1880
Def. 06/10/1928
Essent patge del Bisbe fou ordenat prevere dia 22.05.1880. Dia 10.04.1878 va fer Títol de Patrimoni. Restà a Capdepra fins que el 1883 passà com Adscrit a la parròquia de sant Nicolau per tenir cura de la feligresia de Galilea. El 1886 fou nomenat ecònom de Puigpunyent i havent participat a les oposicions que féu el Bisbe Cervera rebé la Rectoria de Calvià, tenint cura d’acabar el nou temple parroquial. Era gran col·laborador de les revistes integristes El Centinela i El Urbión. Degut al seu integrisme el 1892 el Bisbe Cervera l’obligà a deixar la parròquia i a restar uns mesos, reflexionant, a Sant Felip de Porreres, el mateix any retornà a Capdepera, on més es radicalitzà i més temps tenia per esciure a El Urbión. Dia 04.10.1899 féu un sermó a Manacor, reproduït a El Urbión, que motivà li llevassin el permís per predicar. L’any 1900 predicà la Quaresma a Costitx, aixecant altra vegada greus conflictes. 1901 surt cap Amèrica, el 1904 encara hi és, el 1906 ja és a Capdepera. El 1920 Adscrit a Sant Jaume i ho és fins a sa mort. BOBM 1928, 516 Donà a la impremta: 1904 Estética del amor o idea, sentimiento y obra de filósofos – poetas y artistas; 1912. Estética del amor.Teoría; 1916 Pesetas - !La revolución desde arriba! Por autoridad y obediencia; 1916 Estética del amor. Experiencia por duros y pesetas. GEM, X, 378-379. Fiol, 643. Darder M0418.