Nadal Julià, Sebastià

Tornar al llistat

Binissalem, 10/02/1869
Prev. 27/05/1893
Def. 09/07/1943
Fou ordenat prevere dia 27.05.1893 Dia 13.10.1891 havia fet Títol de Patrimoni. Vivia a Binissalem i el 1906 fou nomenat Capellà dels Germans Agustins que hi havia al poble, càrrec que tingué fins el 1913, que anà com Vicari in Capite d’Orient, retornant a sa vila l’any 1916 per haver estat nomenat Vicari d’aquella parròquia, càrrec que exercí fins el mes de Novembre de 1942, que renuncià, degut a una malaltia que li anava aprimant la salut. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. BOBM 1943, 204. Darder N0010.