Melis Palliser, Joan

Tornar al llistat

Capdepera, 01/01/1875
Prev. 30/12/1903
Def. 28/11/1932
Dia 15.09.1902 havia fet Títol de patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 30.12.1903. Tota la vida exercí el ministeri en la parròquia de Capdepera, on li arribà la mort. BOBM 1932, 562. Darder M0420.