Amengual Mulet, Rafel

Tornar al llistat

Algaida, 01/01/1845
Prev. 27/04/1875
Def. 00/00/0000
Dia 09.07.1869 havia fet títol de Patrimoni. L’any 1904 fou Adscrit a La Seu. El 1906 ja era Adscrit en la parròquia nadiua i era el notari de l’Arxiprestat de Llucmajor, exercint el ministeri en la parròquia d’Algaida. BOBM 1869, 403; 1875, 14, 114, 120; 1894, 346.