Mesquida Mas, Damià

Tornar al llistat

Campos, 23/07/1844
Prev. 07/06/1873
Def. 04/01/1908
Fou ordenat prevere 07.06.1873. Començà l’exercici ministerial com Vicari de Montuïri fins el 1887, que renuncià per passar a gaudir un Benefici a l’altar de Sant Josep de la parròquia de Campos. L’any 1889 era nomenat Vicari substitut de Campos i el 13.01.1891 en fou fet efectiu, ocupant el càrrec fins que dia 21.02.1906 en renuncià. Morí BOBM 1908, 100. Reus I, 223; Reus II, 260. Darder M0456.