Mesquida Nebot, Antoni

Tornar al llistat

Porreres, 05/03/1929
Prev. 05/05/1960
Def. 23/02/2010
Fou ordenat prevere dia 05.05.1960 Havia aconseguit la Llicenciatura en Filosofia i Lletres (Pedagogia). El mateix any fou nomenat Capellà del Col·legi Sagrat Cor de Jesús. Inspector Diocesà d’Ensenyament Mitjà dels Col·legis de l’Església, Assessor Religiós del Col·legi de Doctors i Llicenciats de Mallorca i Consiliari de Mestres d’Ensenyament Primari d’Acció Catòloca. L’any 1968 fou nomenat Rector de la parròquia de Sant Agustí, el 1983 Arxiprest de El Terreno. De 2002 a 2003 tingué també cura de la parròquia de Portals. Dia 24.09.2004 començà a gaudir de la jubilació, estant al servei de les parròquies de Santa Creu i de Santa Teresa de l’Infant Jesús. BOBM 2010, 212. Darder M0459.