Mesquida Pont, Joan

Tornar al llistat

Manacor, 01/01/1850
Prev. 01/01/1874
Def. 29/05/1924
Dia 03.07.1872 feia son Títol de patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere el 1874. Començà l’eercici ministerial en la parròquia nadiu, fins que dia 01.08.1884 fou nomenat Vicari de Capdepera, però prest retornà a Manacor, doncs segons les Guies de 1904 i 1906 exercia, com Adscrit, el ministeri a Manacor. BOBM 1924, 308. Darder M0463.