Mesquida Sastre, Joan

Tornar al llistat

Porreres, 20/01/1858
Prev. 27/05/1891
Def. 30/12/1940
Dia 23.07.1891 va fer Títol de Patrimoni i era ordenat prevere a Ciutadella dia 27.05.1893. Esmerçà tota la vida miniserial a Porreres. BOBM 1941, 22. Darder M0424.