Mesquida Tous, Antoni

Tornar al llistat

Palma, 10/09/1872
Prev. 17/12/1898
Def. 31/12/1950
Fou ordenat prevere dia 17.12.1898. Dia 18.12.1897 havia fet Títol de Patrimoni. Esmerçà la seva vida ministerial com Adscrit en la parròquia de Santa Creu. Dia 01.07.1915 fou nomenat Capellà de les Religioses Reparadores. 1922 Capellà dels Germans de La Salle. 1925 Capellà del Monestir de les Caputxines. BOBM 1951, 166. Darder M0465.