Mestre Bonet, Josep

Tornar al llistat

Palma, 30/07/1901
Prev. 18/12/1926
Def. 09/11/1996
Fou ordenat prevere dia 18.12.1926 De 1927 a 1934 fou Vicari de Els Hostalets. Del 1934 a 1949 ecònom del Coll d’En Rabassa, que era erigida parròquia d’entrada dia 20.06.1934, treballant molt en l’obra material del temple i en la creació de la comunitat parroquial. De 1949 a 1953 Vicari de Sant Sebastià i capellà de l’Aviació. De 1953 a 1966 fou Adscrit a la parròquia de Sant Miquel. De 1966 a 1972 Vicari de Santa Creu. Arribada la Jubilació passà com Adscrit a la parròquia de Sant Jaume. BOBM 1997, 92. Darder M0474.