Amer Quetglas, Miquel

Tornar al llistat

Inca, 07/07/1909
Prev. 26/05/1934
Def. 28/03/1998
Havia participat en el Certamen nº 90. començant a exercir el ministeri a Cas Català, parròquia de Sant Agustí, fins que l’any 1935 passà al Seminari com Prefecte de disciplina, càrrec que exercí fins l’any 1943, que el deixà per seguir com professor d’Humanitats. De 1956 a 1960 fou Director Espiritual del Seminari. Aquest any començà a ser el capellà del Monestir de les Religioses Carmelites, on hi romagué fins que li arribà la mort dia 28.03.1998. BOBM 1998 pàg. 248-250. BOBM 1931, 322; 1932, 137, 203, 271, 274; 1933, 506; 1934, 215, 240; 1935, 326, 369; 1937, 141; 1949, 108; 1950, 14; 1956, 229,411, 438, 440; 1959, 235.