Mir Pol, Joan

Tornar al llistat

Binissalem, 27/03/1881
Prev. 19/09/1908
Def. 17/02/1959
Fou ordenat prevere dia 19.09.1908. Participà en el Certamen amb el nº 659. Dia 20.03.1907 féu Títol de Patrimoni. L’any 1907 fou nomenat Prefecte de Disciplina del Seminari. El 1909 Vicari de Binissalem fins que el 1917 fou nomenat ecònom de Valldemossa i l’any 1920 obtingué la Rectoria, restant-hi fins a la mort. Li pertocà organitzar les festes de la Canonització de santa Catalina Tomàs (1931), remodelà tota l’església: Frontis, campanar, nou enrajolat, capella de la Santa. Posà al culte la casa natal i extengué la devoció al Sagrat Cor de Jesús inaugurant un bell monument, comprà l’antic Convent de les Religioses de la Puresa i el convertí en Casa d’exercicis. BOBM 1959, 65. HdC 1959, 25. Darder M0531.