Mir Pons, Ferran

Tornar al llistat

Palma, 27/02/1926
Prev. 29/06/1956
Def. 04/12/1993
Fou ordenat prevere dia 29.06.1956. Era una vocació tardana. Havia estudiat Magisteri i alguns cursos de medicina. Acabà els estudis eclesiàstics a Salamanca, aconseguint la Llicenciatura en Sda. Teologia (1956). El 1957 era el Direcctor de l’Acció Catòlica Diocesana. Exercí el ministeri com capellà del Col·legi La Salle de Palma, Professor a l’Institut Ramon Llull, Director Diocesà d’Ensenyament. Fou el Director de l’Oficina Diocesana d’Informació i Coordinació d’Escoltisme. Guanyà les oposicions i duia 30.06.1960 fou nomenat Director de la Casa d’observació per a nins en el tribunal de Menors de les Balears, càrrec que exercí fins a la jubilació el 1986. Sempre ajudà a la parròquia de santa Eulàlia. BOBM 1994, 67. Darder M0533.