Mir Pou, Francesc

Tornar al llistat

Inca, 01/01/1839
Prev. 22/05/1864
Def. 13/01/1920
Essent seminarista, dia 23.05.1861, fou nomenat Patge del Sr. Bisbe. Fou ordenat prevere dia 22.05.1864. Dia 21.01.1862 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. En el Rectorat del Seminari de Mn. Pere Josep Llompart i Campins (+1893) era Majordom i Secretari del Seminari. L’any 1876 aconsegueix el títol de Batxiller en Teologia en el Seminari de Mallorca. En el mes d’Octubre de 1879 fou nomenat Professor de Teologia Dogmàtica pels alumnes del Seminari que cursaven la carrera abreujada. Dia 05.02.1887 deixa el Seminari per anar de Rector a Llucmajor. El 1900 aconsegueix la Rectoria de la parròquia de Sant Miquel. El 1901 el Clergat de Palma l’elegeix com Conseller d’economia dels béns temporals diocesans. Dia 25.04.1902 el Governador Civil el nomenà Vocal de la Junta Local de primer ensenyament. L’any 1903 fou nomenat ecònom Diocesà. El 1905 fou nomenat Vocal del Consell Provincial de Beneficència. Quan la Seu fou proclamada Parròquia el 1913, en fou nomenat primer Rector, càrrec que comportà el de Canonge Honorari. BOBM 1920, 192. AC 1605. Darder M0536.