Mir Ramon, Bartomeu

Tornar al llistat

Lloseta, 01/03/1952
Prev. 11/06/1983
Def. 00/00/0000
Fou ordenat prevere en la ciutat de Llucmajor dia 11.06.1983 ja que pastoralment hi treballava. Passà com Vicari en la parròquia del Beat Ramon (Palma) fins dia 30.05.1991, que anà com Rector a la parròquia del Pla de Na Tesa, cessant-ne dia 01.07.1993. Pastoralment ajundà molt de temps a la parròquia de Can Picafort, doncs ha exercit com Mestre en diferents indrets de l’illa. L’any 2007 deixà el ministeri.