Mir Ribas, Antoni

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1883
Prev. 18/09/1909
Def. 06/03/1915
Fou ordenat prevere dia 18.09.1909. Havia fet Títol de Patrimoni dia 16.07.1908. Dia 01.02.1911 fou nomenat Vicari en la parròquia de Sant Nicolau, càrrec que tenia quan li arribà la mort. BOBM 1915, 288. HdC 1915, 79. Darder M0541.